صفحه اصلي > اعضاء > اعضای هیات علمی 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 475
 کل بازدید : 13539
اعضای هیات علمی
 
1- دکتر فربد فدائی
دانشیار گروه آموزشی روانپزشکی
تحصیلات: متخصص اعصاب و روان
پست الکترونیک: Farbodfadai@uswr.ac.ir
 
 2- دکتر محمد صیادنصیری
استادیار گروه آموزشی روانپزشکی
تحصیلات: متخصص مغز و اعصاب
پست الکترونیک: Mo.sayadnasiri@uswr.ac.ir
 

 3- دکتر مهدی نوروزی
استادیار گروه آموزشی روانپزشکی
تحصیلات: دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
پست الکترونیک: m_noroozi@uswr.ac.ir

 

 
 4- دکنر ندا علی بیگی
استادیار گروه آموزشی روانپزشکی
تحصیلات: دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
پست الکترونیک: Ne.alibeigi@uswr.ac.ir

 

5- دکتر بهمن دیه جی

استادیار گروه آموزشی روانپزشکی
تحصیلات:
متخصص اعصاب و روان
پست الکترونیک:
BA.dieji@uswr.ac.ir

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences