يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١
بروزرسانی
1401/02/12
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1020 | کل بازدید : 114086 
برنامه استراتژیک
 

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سایکوز

 

چشم انداز

مرکز تحقیقات سایکوز در تلاش جهت افزودن سهم کشورمان در تولید علم و دانش در حیطه روانپریشی و سایر اختلالات عمده روانی تاسیس شده و با اتکا بر نیروی انسانی کارآمد، ارتباط با مراکز علمی دیگر و جذب اعتبارات درون و برون بخشی کوشش می کند تا سهمی در غنای گنجینه اطلاعات مرتبط با اختلالات روانی داشته و از دیگر سو در تدوین فرهنگ نامه و آگاهی از ویژگیهای اختلالات روانی در سطوح علوم بنیادین، پیشگیری، درمان و توانبخشی اثرگذار باشد.

 

رسالت

مرکز تحقیقات سایکوز وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با استفاده از کادر پژوهشی مجرب و استفاده از آخرین فناوری روز، در جهت چشم انداز خود ماموریت های ذیل را برعهده دارد:

1) انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در جهت شناخت علل، نحوه درمان، توانبخشی و پیشگیری از اختلالات روانی

2) گسترش و انتشار دانش مرتبط با بیماری های روانی

3) انتقال دانش در زمینه موردنظر به سیاستگذاران و متولیان نظام سلامت و رفاه اجتماعی

4) گردآوری پژوهشگران علاقمند و توانا در زمینه انواع روانپریشی و سایر اختلالات روانی

5) کمک به آموزش نیروی انسانی جهت پژوهش در زمینه اختلالات روانی

6) ارتقاء سطح سلامت جامعه و آگاه سازس عموم و تامین عدالت در سلامت

 

ارزش ها

1) ارتقاء مستمر کیفیت پژوهش

2) اعتقاد به اصل بهره وری

3) استفاده از نیروی انسانی متعهد، مسئولیت پذیر و مجرب

4) حفظ شان و منزلت پژوهشگران، دانشجویان و بیماران(با اهتمام به اصول اخلاق در پژوهش)

5) پویایی و نوگرایی

6) پاسخگویی به نیازهای ذینفعان در سطوح مختلف بر اساس اولویت های پژوهشی و برنامه استراتژیک

7) تاکید بر بومی سازی پژوهش مبتنی بر ارزشهای اسلامی

 

اهداف کلان

1)ارتقاء سطح دانش موجود در حوزه اختلالات روانی

2) افزایش کاربرد یافته های پژوهشی در حوزه پیشگیری، درمان و توانبخشی اختلالات روانی

3) ارتقاء کیفی پژوهش در حوزه اختلالات روانی

4) ارتقاء کمی پژوهش در حوزه اختلالات روانی

5) آموزش نیروی انسانی شایسته و کارآمد در حیطه اختلالات روانی

6) حمایت از پژوهشگران در جهت تولید دانش میهنی در حوزه اختلالات روانی با تاکید بر ارزش های اسلامی

 

نقاط قوت

1) حضور اعضای هیات علمی با تخصص های متنوع در شورای پژوهش مرکز

2) وجود فیلد پژوهشی متناسب با اهداف مرکز تحقیقات سایکوز

3) گستردگی و تنوع تحصیلات تکمیلی کارکنان مرکز روانپزشکی رازی

4) وجود ابزارهای پایه تشخیصی در درمان و پژوهش

5) تنوع واحدهای آموزشی، درمانی و توانبخشی در بیمارستان روانپزشکی رازی

6) استقرار اعضای هیات علمی دانشگاه در بیمارستان روانپزشکی رازی

7) دسترسی به کتابخانه مجهز در بیمارستان

8) حمایت حوزه ریاست بیمارستان از مرکز تحقیقات سایکوز

9) کثرت بیماران بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی

 

نقاط ضعف

1) لحاظ نشدن مرکز تحقیقات سایکوز در فلوچارت پژوهش بیمارستان روانپزشکی رازی

2) مشخص نبودن نحوه همکاری های درون بخشی در حوزه پژوهش

3) نداشتن بخش های فوق تخصصی متنوع

4) عدم وجود ابزارهای پژوهشی پیشرفته و روزآمد در مرکز(مانند دستگاههای متنوع تصویربرداری مغزی)

5) کمبود نیروی انسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقات سایکوز

6) وسعت و گستردگی مرکز

7) دورافتاده بودن مرکز

8) نداشتن هیات علمی تمام وقت در مرکز تحقیقات سایکوز

9) بی انگیزگی کارکنان برای انجام تحقیق و پژوهش در بیمارستان روانپزشکی رازی

10) نداشتن دسترسی به اینترنت پرسرعت

 

فرصت ها

1) جایگاه مرکز تحقیقات سایکوز بعنوان اولین مرکز در حیطه پژوهش در زمینه اختلالات روانی

2) حمایت همه جانبه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3) امکان همکاری با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

4) حمایت سازمان بهزیستی از مرکز تحقیقات سایکوز

5) همسویی محورها و اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات سایکوز با اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

6) امکان جذب گرانت از سایر دانشگاهها و موسسات

7) امکان بهره مندی از بودجه RFP

 

تهدیدها

1) عدم صدور مجوز نهایی مرکز تحقیقات سایکوز

2) تازه تاسیس بودن مرکز تحقیقات سایکوز

3) عدم اطلاع قسمتهای مختلف دانشگاه متبوع از وجود مرکز تحقیقات سایکوز

4) زمان بر بودن فرایند پذیرش و انتشار مقالات

5) نداشتن مجوز جذب دانشجوی دکتری پژوهش محور

6) عدم برخورداری مرکز تحقیقات سایکوز از بودجه مستقل

7) نبود دوره آموزشی مدون ویژه کارکنان و اعضای مراکز تحقیقات

 

ردیف

نقاط قوت

سهم به درصد

رتبه

1

حضور اعضای هیئت علمی با تخصص های متنوع در شورای پژوهشی

10

4

2

وجود فیلد پژوهشی متناسب با اهداف مرکز تحقیقات سایکوز

7

4

3

گستردگی و تنوع تحصیلات تکمیلی کارکنان مرکز روانپزشکی رازی

3

3

4

وجود ابزارهای پایه تشخیص، درمان و پژوهش

5

3

5

تنوع واحدهای آموزشی، درمانی و توانبخشی در بیمارستان روانپزشکی رازی

5

3

6

استقرار اعضای هیئت علمی دانشگاه در بیمارستان روانپزشکی رازی

3

3

7

دسترسی به کتابخانه مجهز در بیمارستان

2

3

8

حمایت حوزه ریاست بیمارستان از مرکز تحقیقات سایکوز

7

3

9

کثرت بیماران بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی

6

3

جمع

61/1

 

ردیف

نقاط ضعف

سهم به درصد

رتبه

1

لحاظ شدن جایگاه مرکز تحقیقات سایکوز در فلوچارت پژوهشی بیمارستان روانپزشکی رازی

10

1

2

مشخص نبودن نحوه همکاری درون بخشی در حوزه پژوهش

5

1

3

نداشتن بخش های فوق تخصصی متنوع

7

2

4

عدم وجود ابزار های پژوهشی پیشرفته و روزآمد در مرکز مانند دستگاه های متنوع تصویربرداری مغزی

2

2

5

کمبود نیروی انسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقات سایکوز

15

1

6

وسعت و گستردگی مرکز

2

2

7

دور افتاده بودن مرکز

2

2

8

نداشتن هیئت علمی تمام وقت در مرکز تحقیقات سایکوز

10

1

9

نداشتن انگیزه کارکنان برای انجام تحقیق و پژوهش در بیمارستان روانپزشکی رازی

8

1

10

نداشتن دسترسی به اینترنت پر سرعت

12

1

جمع

86/0

 

 

ردیف

فرصت ها

سهم به درصد

رتبه

1

جایگاه مرکز تحقیقات سایکوز بعنوان اولین مرکز در حیطه پژوهش در زمینه اختلالات روانی

25

4

2

حمایت همه جانبه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

10

4

3

امکان همکاری با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

2

3

4

حمایت سازمان بهزیستی از مرکز تحقیقات سایکوز

10

3

5

همسویی محورها و اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات سایکوز با اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی

5

4

6

امکان جذب گرانت از سایر دانشگاه ها و موسسات

5

3

7

امکان بهره وری از بودجه RFP

10

4

جمع

51/2

 

 

ردیف

تهدیدها

سهم به درصد

رتبه

1

عدم صدور مجوز نهایی مرکز تحقیقات سایکوز

2

2

2

مشخص نبودن نحوه همکاری های برون سازمانی در حوزه پژوهش

3

2

3

تازه تاسیس بودن مرکز تحقیقات سایکوز

3

2

4

عدم اطلاع قسمت های مختلف دانشگاه متبوع از وجود مرکز تحقیقات سایکوز

3

2

5

زمان بر بودن فرآیند پذیرش و انتشار مقالات

10

1

6

نداشتن مجوز جذب دانشجوی دکتری پژوهش محور

3

2

7

عدم برخورداری مرکز تحقیقات سایکوز از بودجه مستقل

7

1

8

نبود دوره آموزشی  مدون ویژه کارکنان و اعضای مراکز تحقیقات

3

2

جمع

51/0


Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

استراتژی ها

الف) ساماندهی نحوه تعامل مرکز تحقیقات سایکوز با مرکز روانپزشکی رازی

ب) تامین و جذب نیروی انسانی(پژوهشگر هیات علمی و غیرهیات علمی)

ج) تامین امکانات پژوهشی و منابع مالی مورد نیاز در مرکز تحقیقات سایکوز

د) ایجاد جاذبه و مشوق های انگیزشی برای پژوهشگران در مرکز تحقیقات سایکوز

ه) معرفی مرکز تحقیقات سایکوز و تعامل با ذینفعان برون سازمانی

 

 

دسترسی سریع
 
کتابخانه مرکزی
انتشارات دانشگاه
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
سامانه نوپا 
DSpace
 
تماس با ما:

آدرس : شهرری، جاده ورامین، بلوار شهید رستگار، مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی، ساختمان شهید چهاردهی

کد پستی: 1866958891

تلفن های مرکز : 29-33401220-021 و 33416084-021  داخلی 289

پست الکترونیک: psychosisrc@uswr.ac.ir

 

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences